atNight

designing the city at night

Visualize, use and share the project data to create your own cartographies using the cartographic viewer.

 

 

Explora les dades / Explore the data

 

Un dels objectius del projecte atNight és construir un marc comú de referència sobre la qüestió del paisatge nocturn. És per això que hem volgut fer públiques les capes d'informació generades al llarg del projecte a partir de la captura i processament de dades de diferents organismes i proveïdors d'Internet. Les dades, classificades per capes, són consultables online a través del nostre visor cartogràfic. Si voleu utilitzar les dades per a generar noves cartografies, a continuació trobareu una descripció completa de les capes generades amb l'enllaç corresponent al nostre servei WMS. També podeu accedir al software que hem desenvolupat per a l'obtenció de les dades a través del repositori de codi (link github projecte).

 

We have taken the opportunity to test the potential of city's representation techniques to generate new models that enable night landscapes transformation. Our team has been working on mapping intangible assets by visualizing data obtained from different organism and Internet services. Explore atNight project layers using our cartographic browser or create new cartographies using our WMS service. We provide a full description of data layers and code repository here.

Nit-Flickr / Night-Flickr

 

La capa Nit-Flickr conté fotografies geolocalitzades i classificades per hora (22.00-6.00) obtingudes a partir de la consulta de la API de la xarxa social Flickr; inclou foto id, origen, títol, descripció, data i hora.

 

Layer Day-Flickr represents geolocated photographs stored in Flickr web social service obtained from Flickr API query and parsed by hour (10.00 pm-6.00 am); including photo id, source, title, description, date and hour.

 

- Utilitza les dades WMS / Use the data WMS service wms

- Consulta el codi / Check out the code or contribute

Nit-Instagram/ Night-Instagram

 

La capa Nit-Instagram conté fotografies geolocalitzades i classificades per hora (19.00-7.00) obtingudes a partir de la consulta de la API de la xarxa social Instagram, resultats de l'històric i en temps real; inclou foto id, data i hora.

 

Layer Day-Instagram represents geolocated photographs stored in Instagram web social service obtained from Flickr API query (real time and historics) and parsed by hour (7.00 pm-7.00 am); including photo id, date and hour.

 

- Utilitza les dades WMS / Use the data WMS service wms

- Consulta el codi / Check out the code or contribute

Nit-Twitter / Night-Twitter

 

La capa Dia-twitter conté missatges geolocalitzats i classificats per hora (19.00-7.00) obtinguts en temps real de la API de la xarxa social Twitter; inclou text del missatge, sentiment, influència, idioma, gènere, data i hora.

 

Layer Night-Twitter represents geolocated tweets stored in Twitter web social service obtained from API streaming query and parsed by hour (7.00 pm-7.00 am).

 

- Utilitza les dades WMS / Use the data WMS service wms

Nit-Taxi / Night-Taxi

 

La capa Nit-Taxi conté les posicions geogràfiques de part de la flota de taxis de Barcelona, classificades per hora (22.00-6.00) i obtingudes en temps real; inclou taxi id, data i hora.

 

Layer Night-Taxi represents Barcelona taxi fleet geolocated itineraries obtained from streaming query and parsed by hour (10.00 pm-6.00 am); including taxi id, date and hour.

 

- Utilitza les dades WMS / Use the data WMS service wms

- Consulta el codi / Check out the code or contribute

Nit-Bicing / Night-Bicing

 

La capa Nit-Bicing conté el resum d'activitat per estació de la xarxa de Bicing de Barcelona classificat per hora (22.00-6.00) i obtingut en temps real durant una setmana; inclou id estació, nom estació, nombre de bicicletes intercanviades, data i hora.

 

Layer Night-Bicing represents availability of bicycles from Bicing city network obtained in streaming during a week; data parsed by hour and relevance of station area of influence including station id, station name, bicycles exchange number, date and hour.

 

- Utilitza les dades WMS / Use the data WMS service wms

- Consulta el codi / Check out the code or contribute

Nit-Local / Night-Local

 

La capa Nit-Local conté les activitats georefenciades classificades per franja horària i tipus d'activitat obtingudes a partir de la consulta de la API de Google Local; inclou id, nom, tipologia, puntuació i franja horària.

 

Layer Night-Local represents geolocated activities stored in Google Places web social service obtained from Google API query and parsed by hour and type; including id, name, type, rating and and hour.

 

- Utilitza les dades WMS / Use the data WMS service wms

- Consulta el codi / Check out the code or contribute

Nit-Bus / Night-Bus

 

La capa Nit-Bus conté el nombre de passatgers per línia de la xarxa de Nitbus de Barcelona classificat per hora (23.00-6.00) i per tipus de dia; capa obtinguda a partir del processament de dades facilitades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona inclou id línia, nom de línia, reconegut, nombre de passatgers, tipus de dia i hora.

 

Layer Night-Bus represents Barcelona Night Bus service passengers flow obtained by geoprocessing data from Àrea Metropolitana de Barcelona parsed by hour and type; including id line, line name, itinerary, passengers number, day type and hour.

 

- Utilitza les dades WMS / Use the data WMS service wms

Nit-Trànsit / Night-Traffic

 

La capa Nit-Trànsit conté informació sobre l'estat del trànsit classificada per hora (19.00-7.00) i per tipus de dia obtinguda en temps real del servei de Trànsit de l'Ajuntament de Barcelona, inclou id tram, tram, estat, tipus de dia i hora.

 

Layer Night-Traffic represents Barcelona traffic state information obtained in real time from Barcelona traffic information service and parsed by hour (7.00pm-7.00am) and status; including section id, section name, status, day type and hour.

 

- Utilitza les dades WMS / Use the data WMS service wms

- Consulta el codi / Check out the code or contribute

Dia-Flickr / Day-Flickr

 

La capa Dia-flickr conté fotografies geolocalitzades i classificades per hora (6.00-22.00) obtingudes a partir de la consulta de la API de la xarxa social Flickr; inclou foto id, origen, títol, descripció, data i hora.

 

Layer Day-Flickr represents geolocated photographs stored in Flickr web social service obtained from Flickr API query and parsed by hour (6.00 am-10.00 pm); including photo id, source, title, description, date and hour.

 

- Utilitza les dades WMS / Use the data WMS service wms

- Consulta el codi / Check out the code or contribute

Dia-Instagram / Day-Instagram

 

La capa Dia-Instagram conté fotografies geolocalitzades i classificades per hora (7.00-19.00) obtingudes a partir de la consulta de la API de la xarxa social Instagram, resultats de l'històric i en temps real; inclou foto id, data i hora.

 

Layer Day-Instagram represents geolocated photographs stored in Instagram web social service obtained from Flickr API query (real time and historics) and parsed by hour (7.00 am-7.00 pm); including photo id, date and hour.

 

- Utilitza les dades WMS / Use the data WMS service wms

- Consulta el codi / Check out the code or contribute

Dia-Twitter / Day-Twitter

 

La capa Dia-twitter conté missatges geolocalitzats i classificats per hora (7.00-19.00) obtinguts en temps real de la API de la xarxa social Twitter; inclou text del missatge, sentiment, influència, idioma, gènere, data i hora.

 

Layer Day-Twitter represents geolocated tweets stored in Twitter web social service obtained from Twitter API streaming query and parsed by hour (7.00 am-7.00 pm).

 

- Utilitza les dades WMS / Use the data WMS service wms

Dia-Taxi / Day-Taxi

 

La capa Dia-Taxi conté les posicions geogràfiques de part de la flota de taxis de Barcelona, classificades per hora (6.00-22.00) i obtingudes en temps real; inclou taxi id, data i hora.

 

Layer Day-Taxi represents Barcelona taxi fleet geolocated itineraries obtained from streaming query and parsed by hour (6.00 am-10.00 pm); including taxi id, date and hour.

 

- Utilitza les dades WMS / Use the data WMS service wms

- Consulta el codi / Check out the code or contribute

Dia-Bicing / Day-Bicing

 

La capa Dia-Bicing conté el resum d'activitat per estació de la xarxa de Bicing de Barcelona classificat per hora (6.00-22.00) i obtingut en temps real durant una setmana; inclou id estació, nom estació, nombre de bicicletes intercanviades, data i hora.

 

Layer Day-Bicing represents availability of bicycles from Bicing city network obtained in streaming during a week; data parsed by hour and relevance of station area of influence including station id, station name, bicycles exchange number, date and hour.

 

- Utilitza les dades WMS / Use the data WMS service wms

- Consulta el codi / Check out the code or contribute

Dia-Local / Day Local

 

La capa Dia-Local conté les activitats georefenciades classificades per franja horària i tipus d'activitat obtingudes a partir de la consulta de la API de Google Local; inclou id, nom, tipologia, puntuació i franja horària.

 

Layer Day-Local represents geolocated activities stored in Google Places web social service obtained from Google API query and parsed by hour and type; including id, name, type, rating and and hour.

 

- Utilitza les dades WMS / Use the data WMS service wms

- Consulta el codi / Check out the code or contribute

Dia-Trànsit / Day-Traffic

 

La capa Dia-Trànsit conté informació sobre l'estat del trànsit classificada per hora (7.00-19.00) i per tipus de dia obtinguda en temps real del servei de Trànsit de l'Ajuntament de Barcelona, inclou id tram, tram, estat, tipus de dia i hora.

 

Layer Day-Traffic represents Barcelona traffic state information obtained in real time from Barcelona traffic information service and parsed by hour (7.00am-7.00pm) and status; including section id, section name, status, day type and hour.

 

- Utilitza les dades WMS / Use the data WMS service wms

- Consulta el codi / Check out the code or contribute

Amb la col•laboració del Departament de Cultura

 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya Universitat Politècnica de Catalunya


powered by: 300.000 Km/s